Udfordringen

Sår uanset ætiologi er en udfordring for både patient, sundhedspersonale og sundhedsvæsnet. Korrekt behandling lige fra starten kan være afgørende for slutresultatet. Ny forskning skal overvejes i både lokal sårbehandling og i overordnede sårbehandlingsstrategier.

A nurse cleaning an infected wound on a leg
Mikrobiel belastning i sår

Få kontrol over mikroorganismerne

Sårheling er en biologisk proces, der består af forskellige sårhelingsfaser. Forhøjede mikroorganismeniveauer forværrer processen og medfører øget risiko for sårinfektioner og forsinket sårheling.

Læs mere
A woman sitting on a bed with one leg as a faded illustrated silhouette
Omkostningerne

Når såret allerede er inficeret er det for sent at forebygge

Mennesker, der lider af kroniske sår eller komplikationer fra akutte sår, påvirkes på flere forskellige måder. Patienterne oplever smerter, infektioner og lugtgener m.m. Når et sår først er blevet inficeret, er det for sent at forebygge infektionen, og så begynder det virkelig at koste penge. Det betyder, at ikke alene samfundet bliver belastet, det gør patienten også med sygefravær, kontrol på sygehuset samt evt. tilknytning til hjemmeplejen.

Læs mere
Antimikrobiell resistens

Lad os være ærlige, vi er alt for afhængige af antibiotika

Antibiotika har forandret sundhedspersonalets arbejde og reddet millioner af liv. Imidlertid er vi nu på vej mod en post-antibiotisk æra, hvor almindelige infektioner og mindre skader igen kan være dødelige. Det estimeres, at der dør 700.000 mennesker hvert år på grund af antibiotikaresistens.1,2 I visse tilfælde står lægerne over for det dilemma, at de ikke er i stand til at ordinere en effektiv behandling. Der er behov for en ny tilgang til at håndtere infektioner og deres skadevirkninger.

Læs mere

Referencer

1.Lipsky BA, Dryden M, et al. 2016. Antimicrobial stewardship in wound care: a Position Paper from the British Society for Antimicrobial Chemotherapy and European Wound Management Association. J Antimicrob Chemother. 71(11):3026-3035.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.