Postoperative sår

Forebygge og behandle sårinfektioner ved kirurgiske indgreb

Postoperative infektioner er et stort sundhedsproblem verden over. Sårinfektioner er en almindelig postoperativ komplikation ved vaskulær, obstetrisk, gynækologisk, gastro-, thorax- og kardiovaskulær kirurgi. Det forlænger indlæggelsestiden og bidrager til signifikant øget sygdom.1,2

Læs mere om Sorbact® efter kejsersnit

Glem ikke det sidste trin

Der træffes adskillige foranstaltninger for at forhindre infektioner ved kirurgiske indgreb, både før, under og efter operationen, f.eks. præoperativ huddesinfektion, dobbelthandsker og effektiv ventilation. En vigtig faktor, som desværre ofte overses i den overordnede strategi, er at reducere den mikrobielle belastning ved snittet, og vigtigheden af at anvende en passende bandage til forebyggelse og behandling. Dette fremgår i de seneste internationale retningslinier (scroll ned).

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i Storbritannien

Sorbact® anbefales av NICE3

NICE vejledning i medicinske teknologier, mtg55, fremlægger, atLeukomed® Sorbact®:

  • Reducerer SSI ved kejsersnit
  • Kan reducere brug af antibiotika
  • Kan reducere genindlæggelser på grund af sårkomplikationer
  • Kunne spare sundhedsvæsenet op til 46,3 millioner kroner om året

Lær mere

Leukomed® is a registered trademark of BSN Medical GmbH

EWMA DOKUMENT

Sorbact® til forebyggelse og behandling af SSI i sundhedssektoren

I dette dokument med retningslinjer anbefales Sorbact® til alle behandlingsenheder.4 Det kan anvendes til at forebygge infektioner og til behandling af inficerede kirurgiske sår.

Se tabel 9 – Wound dressings for the management of surgical wounds (side 33).

Læs mere
illustration showing a wound, Sorbact Superabsorbent and a microscopic image with microbes on a Sorbact surface

Sorbact® reducerer risikoen for infektion i sår

Sorbact® er en bakterie- og svampebindende bandage, der forebygger og behandler sårinfektioner ved at reducere den mikrobielle belastning.5,6 Bakterierne bindes irreversibelt og forankres naturligt til den unikke Sorbact®-overflade. Sikker og effektiv fjernelse af bakterier reducerer den mikrobielle belastning i sår, hvilket letter naturlig sårheling.

Eftersom Sorbact® bandager ikke afgiver aktive stoffer til såret7, kan de anvendes lige fra begyndelsen til alle patienter, på kort sigt eller til langtidsbehandling af allerede inficerede sår.

Hand holding a smartphone showing Sorbact value calculator

Beregning af den potentielle værdi ved at forhindre postoperative sårinfektioner

Postoperative sårinfektioner er blevet et stort folkesundhedsproblem, da de bidrager til omfattende sygdom, dødlighed og økonomiske omkostninger. En postoperativ sårinfektion skønnes at forlænge en patients indlæggelse med ca. 3–21 dage. Dette medfører yderligere behandlingsudgifter på mellem 900€ og 7.300€8, afhængig af indgrebets og infektionens omfang.2, 8

Start lommeregneren
færre postoperative sårinfektioner flere postoperative sårinfektioner omkostningsstigninger ved postoperative sårinfektioner omkostningesbesparelser ved postoperative sårinfektioner

Anslåede omkostninger ved postoperative sårinfektioner

Tilføj antal indgreb pr. periode

Nuværende forekomst af postoperative sårinfektioner

Potentiel forekomst af postoperative sårinfektioner

Vælg en lavere værdi end den aktuelle forekomst

Gennemsnitlige omkostninger ved en postoperativ sårinfektion

Udgifterne til bandager (for at beskytte og forhindre infektion) er ikke inkluderet i beregningen. Disse udgør ofte kun en lille del af de samlede omkostninger.

Nuværende
Potentielle

antal postoperative sårinfektioner

færre postoperative sårinfektioner

Nuværende
Potentielle

totale omkostninger

omkostningesbesparelser ved postoperative sårinfektioner

Tilføj antal indgreb pr. periode

”En periode” henviser ofte til et år for et hospital, en region eller et land.

Nuværende forekomst af postoperative sårinfektioner

Forekomsten (procentdelen af nye postoperative sårinfektioner inden for en periode) efter et kejsersnit varierer mellem 3% og 15%1, hvor den tilsvarende andel er 10-15% efter vaskulær kirurgi med en stigning på op til 30% i studier, hvor postoperative sårinfektioner specifikt er blevet overvåget.2,3


1.Saeed KBM, Greene RA, et al. 2017. Incidence of surgical site infection following caesarean section: a systematic review and meta-analysis protocol. BMJ Open. 7:e013037. link

2.Matatov T, Reddy KN, et al. 2013. Experience with a new negative pressure incision management system in prevention of groin wound infection in vascular surgery patients. J Vasc Surg. 57(3):791-795. link

3.Turtiainen J, Saimanen EIT, et al. 2012. Effect of triclosan-coated sutures on the incidence of surgical wound infection after lower limb revascularization surgery: a randomized controlled trial. World J Surg. 36(10):2528-2534. link

Potentiel forekomst af postoperative sårinfektioner

Den potentielle forekomst er den forventede incidens, efter at der er indført en ændring, der påvirker den akutelle incidens.

Gennemsnitlige omkostninger ved en postoperativ sårinfektion

Den gennemsnitlige omkostning ved at behandle en postoperativ sårinfektion er ca. 4.400€, opgjort i 2017-priser.1,2 Den største omkostningsfaktor er forlænget hospitalsindlæggelse. De omtrentlige meromkostninger, der kan henføres til postoperative sårinfektioner, varierer fra 900€ til 7.300€ afhængigt af indgreb og infektionens omfang.3

De samlede omkostninger ved postoperative sårinfektioner = antal postoperative sårinfektioner ganget med de gennemsnitlige omkostninger for en postoperativ sårinfektion


1.Jenks PJ, Laurent M, et al. 2014. Clinical and economic burden of surgical site infection (SSI) and predicted financial consequences of elimination of SSI from an English hospital. J Hosp Infect. 86(1):24-33.link

2.Stanirowski PJ, Davies H, et al. 2019. Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section. J Wound Care. 28(4):222-228.link

3.Leaper DJ, Van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247-273.link

Dokumenteret forebyggelse og behandling af sårinfektion

Sorbact® har vist sig at forebygge og behandle sårinfektion i mere end 40 kliniske studier og dokumentation, der involverer over 7.000 patienter. Sorbact® er blevet brugt succesfuldt i klinisk praksis i mere end 30 år. I dag hjælper Sorbact® patienter i over 65 lande rundt om i verden, og vi fortsætter dette vigtige arbejde med at indsamle klinisk data.

Kohortstudie

Sorbact® reducerer forekomsten af SSI ved karkirurgi

Et sammenlignende studie for at vurdere effekten af ​​Sorbact® på forekomsten af ​​SSI i karkirurgi. 200 patienter der fik foretaget karkirurgiske indgreb. Frekvens af SSI dag 5-7: 10% (Kontrol) vs 1% (Sorbact®) p=<0.01. Frekvens af SSI dag 30: 19% (Kontrol) vs 10% (Sorbact®) p=0.11.

Bua N, Smith GE, et al. 2017. Dialkylcarbamoyl Chloride Dressings in the Prevention of Surgical Site Infections after Nonimplant Vascular Surgery. Ann Vasc Surg. 44:387-392. https://doi.org/10.1016/j.avsg.2017.03.198

Publiceret studie

Sorbact® forebygger sårinfektioner

En randomiseret kontrolleret undersøgelse med 543 patienter, der gennemgår planlagt eller akut kejsersnit, sammenligner en Sorbact® Surgical Dressing med en standard kirurgisk bandage (1,8 % vs. 5,2 %) p=0,04.

Stanirowski PJ, Bizoń M, et al. 2016. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Surg Infect (Larchmt). 17(4):427-435. doi.org/10.1089/sur.2015.223

Læs mere om Sorbact® efter kejsersnit

Referencer

1.WHO. 2011. Report on the burden of endemic health care-associated infection worldwide. Geneva: World Health Organization.link
2.European Centre for Disease Prevention and Control. 2013. Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals. Stockholm: ECDC.link
3.NICE. 2021. Leukomed Sorbact for preventing surgical site infection. NICE National Institute for Health and Care Excellence. 1-17.link
4.Stryja J, Sandy-Hodgetts K, et al. 2020. Surgical site infection: preventing and managing surgical site infection across health care sectors. J Wound Care. 29(Sup2b):1-72.link
5.Gentili V, Gianesini S, et al. 2012. Panbacterial real-time PCR to evaluate bacterial burden in chronic wounds treated with Cutimed Sorbact. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 31(7):1523-1529.link
6.Mosti G, Magliaro A, et al. 2015. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. J Wound Care. 24(3):121-122, 124-127.link
7.Data on file. ABIGO Medical.
8.Leaper DJ, Van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247-273.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.