Postoperative sår

Forebygge og behandle sårinfektioner ved kirurgiske indgreb

Postoperative infektioner (SSI) er et stort sundhedsproblem verden over. Sårinfektioner er en almindelig postoperativ komplikation ved vaskulær, obstetrisk, gynækologisk, gastro-, thorax- og kardiovaskulær kirurgi. Det forlænger indlæggelsestiden og bidrager til signifikant øget sygdom og dødelighed.1,2

Healthcare staff in a hospital environment performing a surgery

Glem ikke det sidste trin

Der træffes adskillige foranstaltninger for at forhindre infektioner ved kirurgiske indgreb, både før, under og efter operationen, f.eks. præoperativ huddesinfektion, dobbelthandsker og effektiv ventilation. En vigtig faktor, som desværre ofte overses i den overordnede strategi, er at reducere den mikrobielle belastning ved snittet, og vigtigheden af at anvende en velegnet bandage til forebyggelse og behandling. Dette er beskrevet i de nyeste internationale retningslinjer (se nedenfor).

INTERNATIONALE RETNINGSLINJER

Forebyggelse og håntering af SSI i sundhedssektoren

I dette dokument med retningslinjer anbefales Sorbact® til alle behandlingsenheder. Det kan anvendes til at forebygge infektioner og til behandling af inficerede kirurgiske sår.

Se tabel 9 – Wound dressings for the management of surgical wounds (side 33).

Læs artiklen
illustration showing a wound, Sorbact Superabsorbent and a microscopic image with microbes on a Sorbact surface

Sorbact® mindsker risikoen for infektion i sår

Sorbact® forebygger og behandler sårinfektioner ved at reducere mængden af patogene mikroorganismer. Mikroorganismerne bindes til bandagen og fjernes, når denne skiftes. Sorbact® fremmer sårhelingsprocessen ved at reducere mængden af mikroorganismer uden at afgive aktive stoffer til såret.

Eftersom Sorbact® bandager ikke afgiver aktive stoffer til såret, kan de anvendes lige fra begyndelsen til alle patienter for at forebygge en infektion.

Hands holding a tablet showing Sorbact value calculator

Beregning af potentielle besparelser med Sorbact®

Baseret på en randomiseret, kontrolleret undersøgelse har vi lavet en ”lommeregner”, der giver dig mulighed for at vurdere værdien af at kunne forebygge postoperativ sårinfektion (SSI) ved kejsersnit.  Læs mere om undersøgelsen her

Ansvarsfraskrivelse: Denne ”lommeregner” er kun til illustrative formål. Eventuelle besparelser vil variere, afhængig af hospitalets praksis, interne rutiner og procedurer, typen af patienter og kvaliteten af de indsatser, der foretages lokalt.

Start lommeregneren

Beregning af mulige besparelser med Sorbact®

Antal kejsersnit pr. periode

Nuværende incidens af postoperative sårinfektioner

Sådan anvendes Sorbact®

2.5%

Gennemsnitlige omkostninger ved en postoperativ sårinfektion

Udgifterne til bandager (for at beskytte og forebygge infektion) er ikke inkluderet i beregningen. Disse udgør ofte kun en lille del af de samlede omkostninger.

Standard bandage
Sorbact®

antal postoperative sårinfektioner

færre postoperative sårinfektioner

Der forventes en relativ risikoreduktion for postoperative sårinfektioner på 65 % ved anvendelse af Sorbact®

Standard bandage
Sorbact®

totale omkostninger

omkostningsbesparelser ved postoperative sårinfektioner

Der forventes en relativ risikoreduktion for postoperative sårinfektioner på 65 % ved anvendelse af Sorbact®

Antal kejsersnit pr. periode

Antal kejsersnit. ”En periode” henviser ofte til et år for et hospital, en region eller et land.

Nuværende incidens af postoperative sårinfektioner

Incidensen af SSI (procentdelen af nye postoperative sårinfektioner inden for en periode) efter et kejsersnit varierer mellem 3 % og 15 %1


1.Saeed KBM, Greene RA, et al. 2017. Incidence of surgical site infection following caesarean section: a systematic review and meta-analysis protocol. BMJ Open. 7:e013037. link

Gennemsnitlige omkostninger ved en postoperativ sårinfektion

De gennemsnitlige omkostninger ved behandling af en postoperativ sårinfektion er ca. 4.400 €, opgjort i 2017-priser.1,2 Den største omkostningsfaktor er forlænget hospitalsindlæggelse. De omtrentlige meromkostninger, der kan henføres til postoperative sårinfektioner, varierer fra 900 € til 7.300 € afhængigt af indgreb og infektionens omfang.3

De samlede omkostninger ved postoperative sårinfektioner = antal postoperative sårinfektioner ganget med de gennemsnitlige omkostninger for en postoperativ sårinfektion


1.Jenks PJ, Laurent M, et al. 2014. Clinical and economic burden of surgical site infection (SSI) and predicted financial consequences of elimination of SSI from an English hospital. J Hosp Infect. 86(1):24-33.link

2.Stanirowski PJ, Davies H, et al. 2019. Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section. J Wound Care. 28(4):222-228.link

3.Leaper DJ, Van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247-273.link

Hvad vil effekten være af SSI efter et kejsersnit?
Citat fra et kvalitetsforbedringsprogram for kejsersnit3

It just made me really worried and stressed. I struggled to breastfeed anyway and gave up while recovering from infection.

Woman F

I had a two-year-old and a newborn to look after so relied heavily on family to help me, due to pain and appointments. I was put on two types of antibiotics following my C-section, but had developed an infection anyway.

Woman A

As a result, my husband had to take extra unpaid leave from work which affected us financially.

Woman E

Hand holding a smartphone showing Sorbact value calculator

Beregning af den potentielle besparelse ved at forhindre postoperative sårinfektioner

Postoperative sårinfektioner er blevet et stort folkesundhedsproblem, da de bidrager til omfattende sygdom, dødlighed og økonomiske omkostninger. En postoperativ sårinfektion skønnes at forlænge en patients indlæggelse med ca. 3–21 dage. Dette medfører yderligere behandlingsudgifter på mellem 900€ og 7.300€4, afhængig af indgrebets og infektionens omfang.2,4

Start lommeregneren
færre postoperative sårinfektioner flere postoperative sårinfektioner omkostningsstigninger ved postoperative sårinfektioner omkostningsbesparelser ved postoperative sårinfektioner

Anslåede omkostninger ved postoperative sårinfektioner

Antal indgreb pr. periode

Nuværende incidens af postoperative sårinfektioner

Potentiel incidens af postoperative sårinfektioner

Vælg en lavere værdi end den aktuelle forekomst

Gennemsnitlige omkostninger ved en postoperativ sårinfektion

Udgifterne til bandager (for at beskytte og forebygge infektion) er ikke inkluderet i beregningen. Disse udgør ofte kun en lille del af de samlede omkostninger.

Nuværende
Potentielle

antal postoperative sårinfektioner

færre postoperative sårinfektioner

Nuværende
Potentielle

totale omkostninger

omkostningsbesparelser ved postoperative sårinfektioner

Tilføj antal indgreb pr. periode

”En periode” henviser ofte til et år for et hospital, en region eller et land.

Nuværende incidens af postoperative sårinfektioner

Incidensen af SSI (procentdelen af nye postoperative sårinfektioner inden for en periode) efter et kejsersnit varierer mellem 3 % og 15 %1, hvor den tilsvarende andel er 10-15% efter vaskulær kirurgi med en stigning på op til 30% i studier, hvor postoperative sårinfektioner specifikt er blevet overvåget.2,3


1.Saeed KBM, Greene RA, et al. 2017. Incidence of surgical site infection following caesarean section: a systematic review and meta-analysis protocol. BMJ Open. 7:e013037. link

2.Matatov T, Reddy KN, et al. 2013. Experience with a new negative pressure incision management system in prevention of groin wound infection in vascular surgery patients. J Vasc Surg. 57(3):791-795. link

3.Turtiainen J, Saimanen EIT, et al. 2012. Effect of triclosan-coated sutures on the incidence of surgical wound infection after lower limb revascularization surgery: a randomized controlled trial. World J Surg. 36(10):2528-2534. link

Potentiel incidens af postoperative sårinfektioner

Den potentielle incidens er den forventede incidens, efter at der er indført en ændring, der påvirker den akutelle incidens.

Gennemsnitlige omkostninger ved en postoperativ sårinfektion

De gennemsnitlige omkostninger ved behandling af en postoperativ sårinfektion er ca. 4.400 €, opgjort i 2017-priser.1,2 Den største omkostningsfaktor er forlænget hospitalsindlæggelse. De omtrentlige meromkostninger, der kan henføres til postoperative sårinfektioner, varierer fra 900 € til 7.300 € afhængigt af indgreb og infektionens omfang.3

De samlede omkostninger ved postoperative sårinfektioner = antal postoperative sårinfektioner ganget med de gennemsnitlige omkostninger for en postoperativ sårinfektion


1.Jenks PJ, Laurent M, et al. 2014. Clinical and economic burden of surgical site infection (SSI) and predicted financial consequences of elimination of SSI from an English hospital. J Hosp Infect. 86(1):24-33.link

2.Stanirowski PJ, Davies H, et al. 2019. Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section. J Wound Care. 28(4):222-228.link

3.Leaper DJ, Van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247-273.link

Dokumenteret forebyggelse og behandling af sårinfektion

Sorbact® har mere end 30 års fremgangsrig anvendelse i klinisk praksis, og er dokumenteret i mere end 40 kliniske studier med over 7.000 patienter. I dag hjælper Sorbact® patienter i over 65 lande rundt om i verden, og vi fortsætter dette vigtige arbejde med at indsamle kliniske data.

Publiceret undersøgelse

Sorbact® forebygger sårinfektioner

En randomiseret kontrolleret undersøgelse med 543 patienter, der gennemgår elektiv eller akut kejsersnit, sammenligner en Sorbact® Surgical Dressing med en standard kirurgisk bandage. Resultatet viste en signifikant reduktion i postoperative infektioner med Sorbact® Surgical Dressing (1,8 % vs. 5,2 %) p=0,04.

Stanirowski PJ, Bizoń M, et al. 2016. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Surg Infect (Larchmt). 17(4):427-435. doi.org/10.1089/sur.2015.223

Læs et resumé af undersøgelsen
Pilotundersøgelse

Sorbact® reducerer behovet for antibiotika

En randomiseret kontrolleret pilotundersøgelse med 142 kvinder, der fik kejsersnit. Behov for systemisk antibiotika: 7 % (kontrol) vs. 0 % (Sorbact®) p=0,03. SSI-andel: 9,8 % (kontrol) vs. 2,8 % (Sorbact®) p=0,08.

Stanirowski PJ, Kociszewska A, et al. 2016. Dialkylcarbamoyl chloride-impregnated dressing for the prevention of surgical site infection in women undergoing cesarean section: a pilot study. Arch Med Sci. 12(5):1036–1042. doi.org/10.5114/aoms.2015.47654

Læs et resumé af undersøgelsen

Mere information om Sorbact® ved postoperative sår

En randomiseret, kontrolleret pilotundersøgelse for at forebygge SSI i primært suturerede operationssår.

Totty JP, Hitchman LH, et al. 2019. A pilot feasibility randomised clinical trial comparing dialkylcarbamoylchloride-coated dressings versus standard care for the primary prevention of surgical site infection. Int Wound J. 16(4):1-8.

Læs hele undersøgelsen

En sammenlignende undersøgelse for at vurdere effekten af Sorbact® vedrørende incidensen af SSI ved karkirurgi.

Bua N, Smith GE, et al. 2017. Dialkylcarbamoyl Chloride Dressings in the Prevention of Surgical Site Infections after Nonimplant Vascular Surgery. Ann Vasc Surg. 44:387-392.

Læs hele undersøgelsen

Referencer

1.WHO. 2011. Report on the burden of endemic health care-associated infection worldwide. Geneva: World Health Organization.link
2.European Centre for Disease Prevention and Control. 2013. Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals. Stockholm: ECDC.link
3.Taylor L, Mills E, et al. 2020. Reducing SSI rates for women birthing by caesarean section. J Community Nurs. 34(3):50-53.link
4.Leaper DJ, Van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247-273. link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.