Mikrobiel belastning i sår

Få kontrol over mikroorganismerne

Sårheling er en biologisk proces, der består af en række forskellige sårhelingsfaser. Forhøjede mikroorganismeniveauer forværrer processen og medfører øget risiko for sårinfektioner og forsinket sårheling.

Sårbehandling – vigtigt at få kontrol

Når huden bliver skadet, får mikroorganismer, der normalt findes på hudens overflade, adgang til det underliggende væv. En vigtig del af effektiv sårheling er at optimere sårmiljøet. Den vigtigste opgave er at få kontrol med både fugtbalancen i såret og den mikrobielle belastning. Sårinfektionernes forløb afhænger både af, hvor effektivt patientens immunforsvar er og mikroorganismernes antal og virulens.1,2

Øget belastning fra mikroorganismer
– i forbindelse med forsinket sårheling

Et sår kan være inficeret lokalt, med forsinket sårheling til følge, også selvom der kun er mindre, eller slet ingen tegn på infektion. Det er derfor vigtigt at reducere den mikrobielle belastning og at infektioner behandles, inden der er opstået tydelige tegn på infektion.

Forekomsten af svamp i såret kan også påvirke sårhelingen

Klinisk erfaring og publicerede studier viser, at forekomsten af svamp i sår er forbundet til forsinket sårheling.

I en undersøgelse af 915 kliniske prøver fra blandede kroniske sår* var 208 (25%) positive for svampearter.3 En nyligt publiceret undersøgelse viste, at 80% af diabetiske fodsår, der ikke kunne hele, var inficeret med svamp.
*Tryksår, diabetiske fodsår, ikke-helende operationssår og venøse bensår

Mindst 30% af den antibiotika, der ordineres ambulant, er unødig5

Samtidig med at antibiotika har reddet utallige liv verden over, har overforbruget i visse tilfælde ført til en øget antimikrobiel resistens. I år 2050 forudses antimikrobiel resistens at være årsag til 10 millioner årlige dødsfald verden over.5

Læs mere

Referencer

1.Australian Wound Management Association Inc. 2011. Bacterial impact on wound healing: From contamination to infection. Australian Wound Management Association Inc. Version 1.5.
2.International Wound Infection Institute (IWII). 2016. Wound infection in clinical practice. Wounds Int.link
3.Dowd SE, Delton Hanson J, et al. 2011. Survey of fungi and yeast in polymicrobial infections in chronic wounds. J Wound Care. 20(1):40-47.link
4.Kalan L, Loesche M, et al. 2016. Redefining the Chronic-Wound Microbiome: Fungal Communities Are Prevalent, Dynamic, and Associated with Delayed Healing. mBio. 7(5):e01058-16.link
5.O’Neill J. 2016. Tackling drug-resistant infections globally: Final report and recommendations. Review on Antimicrobial Resistance.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.