Lommeregner

Beräkna potentiella besparingar med Sorbact®

Baseret på en randomiseret, kontrolleret undersøgelse har vi lavet en ”lommeregner”, der giver dig mulighed for at vurdere værdien af at kunne forebygge postoperativ sårinfektion (SSI) ved kejsersnit. Læs mere om undersøgelsen her

Ansvarsfraskrivelse: Denne ”lommeregner” er kun til illustrative formål. Eventuelle besparelser vil variere, afhængig af hospitalets praksis, interne rutiner og procedurer, typen af patienter og kvaliteten af de indsatser, der foretages lokalt.

Beregning af mulige besparelser med Sorbact®

Antal kejsersnit pr. periode

Nuværende forekomst af postoperative sårinfektioner

Sådan anvendes Sorbact®

2.5%

Gennemsnitlige omkostninger ved en postoperativ sårinfektion

Udgifterne til bandager (for at beskytte og forhindre infektion) er ikke inkluderet i beregningen. Disse udgør ofte kun en lille del af de samlede omkostninger.

Standard bandage
Sorbact®

antal postoperative sårinfektioner

færre postoperative sårinfektioner

Der forventes en relativ risikoreduktion for postoperative sårinfektioner på 65% ved anvendelse af Sorbact®

Standard bandage
Sorbact®

totale omkostninger

omkostningsbesparelser ved postoperative sårinfektioner

Der forventes en relativ risikoreduktion for postoperative sårinfektioner på 65% ved anvendelse af Sorbact®

Antal kejsersnit pr. periode

Antal kejsersnit. ”En periode” henviser ofte til et år for et hospital, en region eller et land.

Nuværende forekomst af postoperative sårinfektioner

Forekomsten (procentdelen af nye postoperative sårinfektioner inden for en periode) efter et kejsersnit varierer mellem 3% og 15%1


1.Saeed KBM, Greene RA, et al. 2017. Incidence of surgical site infection following caesarean section: a systematic review and meta-analysis protocol. BMJ Open. 7:e013037. link

Gennemsnitlige omkostninger ved en postoperativ sårinfektion

Den gennemsnitlige omkostning ved at behandle en postoperativ sårinfektion er ca. 4.400€, opgjort i 2017-priser.1,2 Den største omkostningsfaktor er forlænget hospitalsindlæggelse. De omtrentlige meromkostninger, der kan henføres til postoperative sårinfektioner, varierer fra 900€ til 7.300€ afhængigt af indgreb og infektionens omfang.3

De samlede omkostninger ved postoperative sårinfektioner = antal postoperative sårinfektioner ganget med de gennemsnitlige omkostninger for en postoperativ sårinfektion


1.Jenks PJ, Laurent M, et al. 2014. Clinical and economic burden of surgical site infection (SSI) and predicted financial consequences of elimination of SSI from an English hospital. J Hosp Infect. 86(1):24-33.link

2.Stanirowski PJ, Davies H, et al. 2019. Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section. J Wound Care. 28(4):222-228.link

3.Leaper DJ, Van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247-273.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.