Kalkylator

Beräkna det potentiella värdet av att förhindra postoperativa sårinfektioner

Postoperativa sårinfektioner har blivit ett stort folkhälsoproblem eftersom de bidrar till omfattande sjuklighet, dödlighet och ekonomiska kostnader. En postoperativ sårinfektion beräknas förlänga en patients sjukhusvistelse med cirka 3–21 dagar. Detta leder till ytterligare behandlingskostnader på mellan 900 € och 7 300 €1, beroende på typen av ingrepp och infektionens omfattning.2, 1

færre postoperative sårinfektioner flere postoperative sårinfektioner omkostningsstigninger ved postoperative sårinfektioner omkostningesbesparelser ved postoperative sårinfektioner

Anslåede omkostninger ved postoperative sårinfektioner

Tilføj antal indgreb pr. periode

Nuværende forekomst af postoperative sårinfektioner

Potentiel forekomst af postoperative sårinfektioner

Vælg en lavere værdi end den aktuelle forekomst

Gennemsnitlige omkostninger ved en postoperativ sårinfektion

Udgifterne til bandager (for at beskytte og forhindre infektion) er ikke inkluderet i beregningen. Disse udgør ofte kun en lille del af de samlede omkostninger.

Nuværende
Potentielle

antal postoperative sårinfektioner

færre postoperative sårinfektioner

Nuværende
Potentielle

totale omkostninger

omkostningesbesparelser ved postoperative sårinfektioner

Tilføj antal indgreb pr. periode

”En periode” henviser ofte til et år for et hospital, en region eller et land.

Nuværende forekomst af postoperative sårinfektioner

Forekomsten (procentdelen af nye postoperative sårinfektioner inden for en periode) efter et kejsersnit varierer mellem 3% og 15%1, hvor den tilsvarende andel er 10-15% efter vaskulær kirurgi med en stigning på op til 30% i studier, hvor postoperative sårinfektioner specifikt er blevet overvåget.2,3


1.Saeed KBM, Greene RA, et al. 2017. Incidence of surgical site infection following caesarean section: a systematic review and meta-analysis protocol. BMJ Open. 7:e013037. link

2.Matatov T, Reddy KN, et al. 2013. Experience with a new negative pressure incision management system in prevention of groin wound infection in vascular surgery patients. J Vasc Surg. 57(3):791-795. link

3.Turtiainen J, Saimanen EIT, et al. 2012. Effect of triclosan-coated sutures on the incidence of surgical wound infection after lower limb revascularization surgery: a randomized controlled trial. World J Surg. 36(10):2528-2534. link

Potentiel forekomst af postoperative sårinfektioner

Den potentielle forekomst er den forventede incidens, efter at der er indført en ændring, der påvirker den akutelle incidens.

Gennemsnitlige omkostninger ved en postoperativ sårinfektion

Den gennemsnitlige omkostning ved at behandle en postoperativ sårinfektion er ca. 4.400€, opgjort i 2017-priser.1,2 Den største omkostningsfaktor er forlænget hospitalsindlæggelse. De omtrentlige meromkostninger, der kan henføres til postoperative sårinfektioner, varierer fra 900€ til 7.300€ afhængigt af indgreb og infektionens omfang.3

De samlede omkostninger ved postoperative sårinfektioner = antal postoperative sårinfektioner ganget med de gennemsnitlige omkostninger for en postoperativ sårinfektion


1.Jenks PJ, Laurent M, et al. 2014. Clinical and economic burden of surgical site infection (SSI) and predicted financial consequences of elimination of SSI from an English hospital. J Hosp Infect. 86(1):24-33.link

2.Stanirowski PJ, Davies H, et al. 2019. Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section. J Wound Care. 28(4):222-228.link

3.Leaper DJ, Van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247-273.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.