Kejsersnit

Sorbact® bandager efter kejsersnit

En barnefødsel er et af livets store mirakler. I dag udføres kejsersnit som en akut livreddende operation eller som et planlagt indgreb. Infektion pga. det kirurgiske indgreb er en almindelig postoperativ komplikation for en kvinde, der gennemgår kejsersnit. Ved at forstå, at valget af bandage kan gøre en forskel, er vi nået langt.

 

Læs mere om Sorbact® for andre postoperative sår

Hvad kan du få ud af at bruge Sorbact® efter et kejsersnit?

Sorbact® kan være en del af forebyggelse og håndtering af fødselsrelaterede sår og infektion efter kejsersnit. Lær mere om, hvordan risikoen for postoperativ infektion kan reduceres i vores video og beregn efterfølgende dine potentielle besparelser med Sorbact®.

Start beregningen
Video preview with an illustration showing a wound, Sorbact Superabsorbent and a microscopic image with microbes on a Sorbact surface

Sorbact® mindsker risikoen for infektion i sår

Sorbact® er en bakterie- og svampebindende bandage, der forebygger og behandler sårinfektioner ved at reducere den mikrobielle belastning.1,2 Bakterierne bindes irreversibelt og forankres naturligt til den unikke Sorbact®-overflade. Sikker og effektiv fjernelse af bakterier reducerer den mikrobielle belastning i sår, hvilket letter naturlig sårheling.

Eftersom Sorbact® bandager ikke afgiver aktive stoffer til såret3, kan de anvendes lige fra begyndelsen til alle patienter, på kort sigt eller til langtidsbehandling af allerede inficerede sår.

Læs mere om Sorbact®

Hvad er konsekvensen af en postoperativ infektion efter et kejsersnit?
Citater fra et kvalitetsforbedringsprogram omkring kejsersnit4

It just made me really worried and stressed. I struggled to breastfeed anyway and gave up while recovering from infection.

Woman F

I had a two-year-old and a newborn to look after so relied heavily on family to help me, due to pain and appointments. I was put on two types of antibiotics following my C-section, but had developed an infection anyway.

Woman A

As a result, my husband had to take extra unpaid leave from work which affected us financially.

Woman E

Hands holding a tablet showing Sorbact value calculator

Beregning af potentielle besparelser med Sorbact®

Baseret på en randomiseret, kontrolleret undersøgelse har vi lavet en ”lommeregner”, der giver dig mulighed for at vurdere værdien af at kunne forebygge postoperativ sårinfektion (SSI) ved kejsersnit.  Læs mere om undersøgelsen her.

Ansvarsfraskrivelse: Denne ”lommeregner” er kun til illustrative formål. Eventuelle besparelser vil variere, afhængig af hospitalets praksis, interne rutiner og procedurer, typen af patienter og kvaliteten af de indsatser, der foretages lokalt.

 

Start lommeregneren

Beregning af mulige besparelser med Sorbact®

Antal kejsersnit pr. periode

Nuværende forekomst af postoperative sårinfektioner

Sådan anvendes Sorbact®

2.5%

Gennemsnitlige omkostninger ved en postoperativ sårinfektion

Udgifterne til bandager (for at beskytte og forhindre infektion) er ikke inkluderet i beregningen. Disse udgør ofte kun en lille del af de samlede omkostninger.

Standard bandage
Sorbact®

antal postoperative sårinfektioner

færre postoperative sårinfektioner

Der forventes en relativ risikoreduktion for postoperative sårinfektioner på 65% ved anvendelse af Sorbact®

Standard bandage
Sorbact®

totale omkostninger

omkostningsbesparelser ved postoperative sårinfektioner

Der forventes en relativ risikoreduktion for postoperative sårinfektioner på 65% ved anvendelse af Sorbact®

Antal kejsersnit pr. periode

Antal kejsersnit. ”En periode” henviser ofte til et år for et hospital, en region eller et land.

Nuværende forekomst af postoperative sårinfektioner

Forekomsten (procentdelen af nye postoperative sårinfektioner inden for en periode) efter et kejsersnit varierer mellem 3% og 15%1


1.Saeed KBM, Greene RA, et al. 2017. Incidence of surgical site infection following caesarean section: a systematic review and meta-analysis protocol. BMJ Open. 7:e013037. link

Gennemsnitlige omkostninger ved en postoperativ sårinfektion

Den gennemsnitlige omkostning ved at behandle en postoperativ sårinfektion er ca. 4.400€, opgjort i 2017-priser.1,2 Den største omkostningsfaktor er forlænget hospitalsindlæggelse. De omtrentlige meromkostninger, der kan henføres til postoperative sårinfektioner, varierer fra 900€ til 7.300€ afhængigt af indgreb og infektionens omfang.3

De samlede omkostninger ved postoperative sårinfektioner = antal postoperative sårinfektioner ganget med de gennemsnitlige omkostninger for en postoperativ sårinfektion


1.Jenks PJ, Laurent M, et al. 2014. Clinical and economic burden of surgical site infection (SSI) and predicted financial consequences of elimination of SSI from an English hospital. J Hosp Infect. 86(1):24-33.link

2.Stanirowski PJ, Davies H, et al. 2019. Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section. J Wound Care. 28(4):222-228.link

3.Leaper DJ, Van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247-273.link

Sorbact® er anbefalet af The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i Storbritannien5

NICE medical technologies guidance mtg55 suggests that Leukomed® Sorbact®:

  • Reducerer SSI ved kejsersnit
  • Kan reducere brug af antibiotika
  • Kan reducere genindlæggelser på grund af sårkomplikationer
  • Kunne spare sundhedsvæsenet op til 46,3 millioner kroner om året

Leukomed® is a registered trademark of BSN Medical GmbH

Lær mere
EWMA DOKUMENT

Sorbact® anbefales af EWMA (European Wound Management Association)6

Denne vejledning indeholder de nyeste teknikker til håndtering og forebyggelse af fødselsrelaterede sår og infektion efter kejsersnit. Sorbact® er den eneste bandage i dokumentet, der er indiceret til forebyggelse såvel som til behandling af allerede inficerede operationssår.

Læs mere

Evidens på Sorbact® i postoperative sår

Sorbact® har vist sig at forebygge og behandle sårinfektion i mere end 40 kliniske studier og dokumentation, der involverer over 7.000 patienter. Sorbact® er blevet brugt succesfuldt i klinisk praksis i mere end 30 år. I dag hjælper Sorbact® patienter i over 65 lande rundt om i verden, og vi fortsætter dette vigtige arbejde med at indsamle klinisk data.

Publiceret studie

Sorbact® forebygger sårinfektioner

En randomiseret kontrolleret undersøgelse med 543 patienter, der gennemgår planlagt eller akut kejsersnit, sammenligner en Sorbact® Surgical Dressing med en standard kirurgisk bandage (1,8 % vs. 5,2 %) p=0,04.

Stanirowski PJ, Bizoń M, et al. 2016. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Surg Infect (Larchmt). 17(4):427-435. doi.org/10.1089/sur.2015.223

Læs et resumé af undersøgelsen
Pilotundersøgelse

Sorbact® reducerer behovet for antibiotika

En randomiseret kontrolleret pilotundersøgelse med 142 kvinder, der fik kejsersnit. Behov for systemisk antibiotika: 7 % (kontrol) vs. 0 % (Sorbact®) p=0.03. SSI-andel: 9.8 % (kontrol) vs. 2.8 % (Sorbact®) p=0.08.

Stanirowski PJ, Kociszewska A, et al. 2016. Dialkylcarbamoyl chloride-impregnated dressing for the prevention of surgical site infection in women undergoing cesarean section: a pilot study. Arch Med Sci. 12(5):1036–1042. doi.org/10.5114/aoms.2015.47654

Læs et resumé af undersøgelsen

Lyt til en præsentation givet af læge og Ph.d. Paweł Stanirowski

Lyt til præsentationen af læge og ph.d. Paweł Stanirowski, fra kongressen for European Society of Gynecology i Wien 2019. Her fremlagde han resultaterne fra sine studier, hvor Sorbact® blev brugt til at forebygge postoperativ infektion efter kejsersnit.

Omkostningsbesparelser med Sorbact® Surgical Dressing

543 kvinder blev rekrutteret til undersøgelsen, og raterne for postoperativ infektion var henholdsvis 1,8 % og 5,2 % for DACC™ kirurgiske bandager og standardbehandling. DACC-gruppen™ havde seks færre ambulante besøg og 33 færre hospitalsdage. Der blev anvendt britiske enhedsomkostninger, hvilket gav en omkostningsbesparelse på £ 119 (57,6 %) pr. patient med DACC™ kirurgiske bandager.

Stanirowski PJ, Davies H, et al. 2019. Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section. J Wound Care. 28(4):222-228.

Læs hele undersøgelsen

Et nyt forløb viste lige store rater for post-operativ infektion med Sorbact® Surgical Dressing og NPWT (negativ trykterapi)

Leukomed® Sorbact® blev evalueret i en ny sårbehandlingsretningslinie (UK) hos kvinder med forhøjet kropsmasseindeks, der gennemgår kejsersnit. Resultaterne viste ingen ændring i antal postoperative infektioner i forhold til NPWT, men der var potentielle omkostningsbesparelser.

Clarke L and Livesey A. 2021. Dressing evaluation and audit for women with raised BMI undergoing caesarean section. J Community Nurs. 35(2):49-53.

Leukomed® is a registered trademark of BSN Medical GmbH

Læs hele undersøgelsen

Reducerede rater for postoperativ infektion for kvinder, der gennemgår kejsersnit og omkostningsbesparelser for sundhedsvæsenet

Et kvalitetsforbedringsprogram blev iværksat af ABUHB barselsservice (UK) for at reducere postoperative infektioner efter kejsersnit. Dette blev gjort ved en multifaktortilgang, herunder ændringer i præoperativ pleje, nye gardiner, implementering af Sorbact® Surgical Dressing og 4-5 dages uforstyrret heling i stedet for 24 timer. Denne holistiske tilgang til kvalitetsforbedring reducerede raten for postoperativ infektion og viste omkostningsbesparelser for sundhedsvæsenet.

Taylor L, Mills E, et al. 2020. Reducing SSI rates for women birthing by caesarean section. J Community Nurs. 34(3):50-53.

Læs hele undersøgelsen

A systematic review and meta-analysis confirms that DACC™-coated dressings reduces SSI rates

En systematisk gennemgang og metaanalyse evaluerede effekten af sårbandager i forebyggelsen af postoperativ infektion efter kejsersnit. Seks henvisninger blev inkluderet i metaanalysen med to RCT’er, der vurderede DACC™-belagte sårbandager. Undergruppemetaanalyse bekræftede signifikante fordele ved DACC-belagte bandager til forebyggelse af postoperative infektioner.

Wijetunge S, Hill R, et al. 2021. Advanced dressings for the prevention of surgical site infection in women post-caesarean section: A systematic review and meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 267:226-233.

Læs hele artiklen

Referencer

1.Gentili V, Gianesini S, et al. 2012. Panbacterial real-time PCR to evaluate bacterial burden in chronic wounds treated with Cutimed Sorbact. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 31(7):1523-1529.link
2.Mosti G, Magliaro A, et al. 2015. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. J Wound Care. 24(3):121-122, 124-127.link
3.Data on file. ABIGO Medical.
4.Taylor L, Mills E, et al. 2020. Reducing SSI rates for women birthing by caesarean section. J Community Nurs. 34(3):50-53.link
5.NICE. 2021. Leukomed Sorbact for preventing surgical site infection. NICE National Institute for Health and Care Excellence. 1-17.link
6.Childs C, Sandy-Hodgetts K, et al. 2020. Birth-Related Wounds: Risk, Prevention and Management of Complications After Vaginal and Caesarean Section Birth. J Wound Care. 29(Sup11a).link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.